Máy chủ ảo công nghệ LXC, tốc độ siêu nhanh

Là KVM VPS nhưng chuyên dụng cho các yêu cầu chịu tải hạng nặng, và lưu trữ dữ liệu lớn trong thời gian dài.Nếu các gói ở đây vẫn chưa đủ dùng hãy liên hệ với chúng tôi để có gói lớn hơn, tối đa lên đến vài TB: sales@jdc.vn

LXC - Tuỳ chỉnh

Đặt hàng theo nhu cầu

 • 1 Core CPU tăng / giảm
 • 1 Gb RAM tăng / giảm
 • 20 GB SSD tăng / giảm
 • 01 Address IPv4 tăng / giảm
 • Không giới hạn Bandwidth
LXC-X1
 • 1 Core CPU
 • 1 Gb RAM
 • 20 GB SSD
 • 01 Address IPv4
 • Không giới hạn Bandwidth
LXC-X2
 • 1 Core CPU
 • 2 Gb RAM
 • 40 GB SSD
 • 01 Address IPv4
 • Không giới hạn Bandwidth
LXC-X3
 • 2 Core CPU
 • 2 Gb RAM
 • 50 GB SSD
 • 01 Address IPv4
 • Không giới hạn Bandwidth
LXC-X4
 • 2 Core CPU
 • 4 Gb RAM
 • 60 GB SSD
 • 01 Address IPv4
 • Không giới hạn Bandwidth
LXC-X5
 • 4 Core CPU
 • 4 Gb RAM
 • 80 GB SSD
 • 01 Address IPv4
 • Không giới hạn Bandwidth