VPS Dung lượng lớn

Hoạt động Ổn định, Mạnh mẽ, Dung lượng lưu trữ lớn - Giải pháp tin cậy cho doanh nghiệp

VM-X200

Chỉ còn 1.100.000 đ x 12 tháng

 • 4 Core CPU
 • 4 Gb RAM
 • 200 GB Enterprise SAS
 • 01 Address IPv4
 • Không giới hạn Bandwidth
 • Linux, Windows OS
VM-X300

Chỉ còn 1.400.000 đ x 12 tháng

 • 4 Core CPU
 • 4 Gb RAM
 • 300 GB Enterprise SAS
 • 01 Address IPv4
 • Không giới hạn Bandwidth
 • Linux, Windows OS
VM-X400

Chỉ còn 1.800.000 đ x 12 tháng

 • 4 Core CPU
 • 6 Gb RAM
 • 400 GB Enterprise SAS
 • 01 Address IPv4
 • Không giới hạn Bandwidth
 • Linux, Windows OS
VM-X500

Chỉ còn 2.200.000 đ x 12 tháng

 • 4 Core CPU
 • 8 Gb RAM
 • 500 GB Enterprise SAS
 • 01 Address IPv4
 • Không giới hạn Bandwidth
 • Linux, Windows OS