LXC VPS giá rẻ - giải pháp linh hoạt

#JDCVPS chuyên cung cấp các giải pháp VPS/Hosting dung lượng Lớn đến Cực lớn giá rẻ!

LXC-X1

150.000 đ x 3 tháng
150.000 đ x 6 tháng
130.000 đ x 12 tháng

 • 1 Core CPU
 • 1 Gb RAM
 • 20 GB SAS Enterprise
 • 01 Address IPv4
 • Không giới hạn Bandwidth
LXC-X2

270.000 đ x 3 tháng
270.000 đ x 6 tháng
230.000 đ x 12 tháng

 • 1 Core CPU
 • 2 Gb RAM
 • 40 GB SAS Enterprise
 • 01 Address IPv4
 • Không giới hạn Bandwidth
LXC-X3

350.000 đ x 3 tháng
330.000 đ x 6 tháng
270.000 đ x 12 tháng

 • 2 Core CPU
 • 2 Gb RAM
 • 50 GB Enterprise SAS
 • 01 Address IPv4
 • Không giới hạn Bandwidth
LXC-X4

460,000 đ x 3 tháng
430,000 đ x 6 tháng
375.000 đ x 12 tháng

 • 2 Core CPU
 • 4 Gb RAM
 • 60 GB Enterprise SAS
 • 01 Address IPv4
 • Không giới hạn Bandwidth
LXC-X5

600.000 đ x 3 tháng
560.000 đ x 6 tháng
500.000 đ x 12 tháng

 • 4 Core CPU
 • 4 Gb RAM
 • 80 GB Enterprise SAS
 • 01 Address IPv4
 • Không giới hạn Bandwidth
LXC-X6

1.100.000 đ x 3 tháng
1.050.000 đ x 6 tháng
1.000.000 đ x 12 tháng

 • 6 Core CPU
 • 8 Gb RAM
 • 120 GB Enterprise SAS
 • 01 Address IPv4
 • Không giới hạn Bandwidth
LXC-X7

1.850.000 đ x 3 tháng
1.800.000 đ x 6 tháng
1.700.000 đ x 12 tháng

 • 6 Core CPU
 • 12 Gb RAM
 • 250 GB Enterprise SAS
 • 01 Address IPv4
 • Không giới hạn Bandwidth
LXC-X8

2.400.000 đ x 3 tháng
2.300.000 đ x 6 tháng
2.200.000 đ x 12 tháng

 • 8 Core CPU
 • 16 Gb RAM
 • 300 GB Enterprise SAS
 • 01 Address IPv4
 • Không giới hạn Bandwidth