Máy chủ Backup

BACKUP SERVER - 01 1 Đang có sẵn
  • CPU 01 x Intel® Xeon® 4 Core/ 8Threads
  • RAM 8Gb DDR3 ECC
  • Disk 01 x 1 TB SATA
  • IPv4 01 Address
  • Trong nước 100Mbps
  • Quốc tế 10Mbps
  • Băng thông Không giới hạn