Máy chủ Web/Hosting nhỏ

SMALL-01
 • CPU 01 x Intel® Xeon® 4 Core/ 8 Threads
 • RAM 8Gb DDR3 ECC
 • Disk 01 x 120GB SSD
 • IPv4 01 Address
 • Trong nước 100Mbps
 • Quốc tế 10Mbps
 • Băng thông Không giới hạn
SMALL-02
 • CPU 02 x Intel® Xeon® 8 Core/ 16 Threads
 • RAM 16Gb DDR3 ECC
 • Disk 01 x 240GB SSD
 • IPv4 01 Address
 • Trong nước 100Mbps
 • Quốc tế 10Mbps
 • Băng thông Không giới hạn
SMALL-03 2 Đang có sẵn
 • CPU 02 x Intel® Xeon® 8 Core/ 16 Threads
 • RAM 24 Gb DDR3 ECC
 • Disk 01 x 240GB SSD
 • IPv4 01 Address
 • Trong nước 100 Mbps
 • Quốc tế 10 Mbps
 • Băng thông Không giới hạn