Dedicated server - Đặt hàng

Custom Dedicated Server
  • Intel® Xeon® socket 1366 / E5620/ X5650 CPU
  • 01 Address IPv4
  • Không giới hạn Băng thông
  • 200 Mbps Trong nước
  • 5Mbps/ 5Mbps Quốc tế
  • 1Gbps Ổ cắm mạng