Máy chủ vật lý thiết kế chuyên nghiệp làm Hosting

Máy chủ được thiết kế tối ưu cho vận hành Hosting, Webserver trên ổ cứng SSD Enterprise cực nhanh.

WEB SERVER-01 1 Đang có sẵn
 • CPU 02 x Intel® Xeon® X5650 /12 Cores 2.67 GHz / 24Threads 12Mb SmartCache
 • RAM 32Gb DDR3 ECC
 • Disk 01 x 250GB SSD
 • IPv4 01 Address
 • Trong nước 100Mbps
 • Quốc tế 10Mbps
 • Băng thông Không giới hạn
WEB SERVER-02 2 Đang có sẵn
 • CPU 02 x Intel® Xeon® X5650 /12 Cores 2.67 GHz / 24Threads 12Mb SmartCache
 • RAM 32Gb DDR3 ECC
 • Disk 01 x 480GB SSD
 • IPv4 01 Address
 • Trong nước 100Mbps
 • Quốc tế 10Mbps
 • Băng thông Không giới hạn
WEB SERVER-03 1 Đang có sẵn
 • CPU 02 x Intel® Xeon® X5650 /12 Cores 2.67 GHz / 24Threads 12Mb SmartCache
 • RAM 32Gb DDR3 ECC
 • Disk 01 x 960GB SSD
 • IPv4 01 Address
 • Trong nước 100Mbps
 • Quốc tế 10Mbps
 • Băng thông Không giới hạn
WEB SERVER-04
 • CPU 02 x Intel® Xeon® X5670 /12 Cores 2.93 GHz / 24Threads 12Mb SmartCache
 • RAM 32Gb DDR3 ECC
 • Disk 01 x 480GB SSD
 • IPv4 01 Address
 • Trong nước 100Mbps
 • Quốc tế 10Mbps
 • Băng thông Không giới hạn
WEB SERVER-05 1 Đang có sẵn
 • CPU 02 x Intel® Xeon® X5670 /12 Cores 2.93 GHz / 24Threads 12Mb SmartCache
 • RAM 32Gb DDR3 ECC
 • Disk 01 x 960GB SSD
 • IPv4 01 Address
 • Trong nước 100Mbps
 • Quốc tế 10Mbps
 • Băng thông Không giới hạn