Máy chủ vật lý cấu hình sẵn

Máy chủ vật lý sẵn sàng kích hoạt ngay chỉ vài phút sau khi đặt hàng
 • Dual Intel® Xeon® E5620 / SATA

  Từ 1,600,000/Tháng
  Đăng ký ngay
  • 02 x Intel® Xeon® E5620 CPU
  • 08 Cores / 16 Threads/ 2.40 Ghz - 2.66 Ghz/ 12Mb SmartCache >
  • 16Gb DDR3 ECC RAM
  • 01 x 1 TB SATA Disk
  • 01 Address IPv4
  • Không giới hạn Băng thông
  • 300 Mbps Trong nước
  • 10Mbps/ 10Mbps Quốc tế
 • Dual Intel® Xeon® E5620 / SSD

  Từ 1,600,000/Tháng
  Đăng ký ngay
  • 02 x Intel® Xeon® E5620 CPU
  • 08 Cores / 16 Threads/ 2.40 Ghz - 2.66 Ghz/ 12Mb SmartCache >
  • 16Gb DDR3 ECC RAM
  • 01 x 250Gb SSD Disk
  • 01 Address IPv4
  • Không giới hạn Băng thông
  • 300 Mbps Trong nước
  • 10Mbps/ 10Mbps Quốc tế
 • Dual Intel® Xeon® X5650/ SSD

  Từ 1,800,000/Tháng
  Đăng ký ngay
  • 02 x Intel® Xeon® X5650 CPU
  • 12 Cores / 24 Threads/ 2.66 Ghz - 3.06 Ghz/ 12Mb SmartCache (High performance)
  • 16Gb DDR3 ECC RAM
  • 01 x 250Gb SSD Disk
  • 01 Address IPv4
  • Không giới hạn Băng thông
  • 300 Mbps Trong nước
  • 10Mbps/ 10Mbps Quốc tế
Included With Every Plan
 • Miễn phí cài đặt HĐH Windows/ Linux
 • Miễn phí 04 lần cài đặt HĐH/ tháng
 • Miễn phí nối LAN khi thuê từ 02 chiếc (theo yêu cầu)
 • Miễn phí cấu hình Backup qua LAN khi thuê thêm Hosting backup
 • Tặng server khi thanh toán từ 24 tháng