Máy chủ ảo công nghệ LXC, tốc độ siêu nhanh

Giải pháp tối ưu cho nhu cầu máy chủ giá rẻ, hiệu suất cao

LXC - Tuỳ chỉnh

Đặt hàng theo nhu cầu

 • 1 Core CPU tăng / giảm
 • 1 Gb RAM tăng / giảm
 • 20 GB SSD tăng / giảm
 • 01 Address IPv4 tăng / giảm
 • Không giới hạn Bandwidth
LXC-X1
 • 1 Core CPU
 • 1 Gb RAM
 • 20 GB SSD
 • 01 Address IPv4
 • Không giới hạn Bandwidth
LXC-X2

270.000 đ x 3 tháng
270.000 đ x 6 tháng
230.000 đ x 12 tháng

 • 1 Core CPU
 • 2 Gb RAM
 • 40 GB SSD
 • 01 Address IPv4
 • Không giới hạn Bandwidth
LXC-X3

350.000 đ x 3 tháng
330.000 đ x 6 tháng
270.000 đ x 12 tháng

 • 2 Core CPU
 • 2 Gb RAM
 • 50 GB SSD
 • 01 Address IPv4
 • Không giới hạn Bandwidth
LXC-X4

460,000 đ x 3 tháng
430,000 đ x 6 tháng
375.000 đ x 12 tháng

 • 2 Core CPU
 • 4 Gb RAM
 • 60 GB SSD
 • 01 Address IPv4
 • Không giới hạn Bandwidth
LXC-X5

600.000 đ x 3 tháng
560.000 đ x 6 tháng
500.000 đ x 12 tháng

 • 4 Core CPU
 • 8 Gb RAM
 • 80 GB SSD
 • 01 Address IPv4
 • Không giới hạn Bandwidth