Máy chủ ảo công nghệ LXC, tốc độ siêu nhanh

Giải pháp tối ưu cho nhu cầu máy chủ giá rẻ, hiệu suất cao

LXC - Tuỳ chỉnh

Đặt hàng theo nhu cầu

 • 1 Core CPU tăng / giảm
 • 1 Gb RAM tăng / giảm
 • 20 GB SSD tăng / giảm
 • 01 Address IPv4 tăng / giảm
 • Không giới hạn Bandwidth
LXC-X1
 • 1 Core CPU
 • 1 Gb RAM
 • 20 GB SSD
 • 01 Address IPv4
 • Không giới hạn Bandwidth
LXC-X2
 • 1 Core CPU
 • 2 Gb RAM
 • 40 GB SSD
 • 01 Address IPv4
 • Không giới hạn Bandwidth
LXC-X3
 • 2 Core CPU
 • 2 Gb RAM
 • 50 GB SSD
 • 01 Address IPv4
 • Không giới hạn Bandwidth
LXC-X4
 • 2 Core CPU
 • 4 Gb RAM
 • 60 GB SSD
 • 01 Address IPv4
 • Không giới hạn Bandwidth
LXC-X5
 • 4 Core CPU
 • 4 Gb RAM
 • 80 GB SSD
 • 01 Address IPv4
 • Không giới hạn Bandwidth